Dori 150 Series Auto Flush Bolt - Dori 150 Series Auto Flush Bolt